• Inregistrare

Raport de activitate

 

                          RAPORT  DE  ACTIVITATE

 

AL COMISIEI DE ASIGURARE SI EVALUARE A CALITATII    AN  SCOLAR  2012-2013

 

 

 

1.Comisia de asigurare si evaluare a calitatii a avut urmatoarea componenta: -conducere operative:director-prof. Hromei Neculai, responsabil: prof. Vornicu Liliana,membri: prof.Cislaru Marcela, inv. Ignatescu Marinela,reprezentantul parintilor: Rotaru Rodica, reprezentant Primar: Troieschi Mihai, reprezentant C.L.: Rotariu Valeriu, reprezentantul elevilor: Bejenariu Oana,reprezentantul sindicatului,inv. Prodan Virginia.

 

2.Atributiile generale ale CEAC pentru anul scolar 2012-2013:

 

-gestioneaza dovezile,elaboreaza si aplica procedurile, intocmeste planul de imbunatatire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare interna, pastreaza legatura cu ARACIP, informeaza permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calitatii, se intalnesc periodic in sedinte de lucru in scopul diseminarii observatiilor  privind observarea lectiilor, dezbat calificativele obtinute, identifica punctele tari si punctele slabe, propun si implementeaza proiecte in scopul cresterii calitatii activitatii pe diverse domenii de interes.

 

3.Principalele directii de actiune:

 

a) In anul scolar 2012-2013 echipa manageriala a scolii a asigurat permanenta si coerenta autoevaluarii scolii prin numirea unei Comisii de Evaluare si Asigurare a Calitatii si prin crearea unui cadru formal de desfasurare a actiunilor de autoevaluare.

 

b)Conform Raportului de autoevaluare pentru anul scolar 2011-2012 au fost supuse aspectului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizare. Echipa manageriala, sefii de catedre si consilierul educativ au realizat semestrial si annual ropoarte de autoevaluare, bazandu-se pe feedback-ul continuu realizat de toti factorii implicate in acest process si tinand cont de opiniile personalului scolii, astfel ca autoevaluarea a devenit un process interactive, constient si responsabil.

 

c)S-a verificat efectuarea observatiilor la lectii, concluziile fiind comunicate Comisiei de asigurare a Calitatii. In cadrul sedintelor periodice directorul a comunicat CEAC aspectele esentiale cu privire la derularea procesului instructive-educativ si problemele aparute asa cum sunt consemnate in procesele verbale ale acestora. Un numar mare de cadre didactice(toate) au fost implicate in procesul de implementare a asigurarii calitatii, pe tot parcursul anului fiind observate un numar de 70 de lectii. Concluziile acestor observatii sunt consemnate in rapoartele de monitorizare iar masurile propuse se gasesc in planurile de imbunatatire a calitatii.

 

d)S-au realizat procedure pentru punerea in practica a politicilor educationale, respectandu-se cerintele interne si externe si asigurand cadrul calitatii in invatamant. Majoritatea procedurilor sunt functionale, fiind formulate in conformitate cu legislatia in vigoare.Prin evaluarea rezultatelor si prin monitorizare sunt imbunatatite pentru a fi in accord cu toate cerintele sistemelor si proceselor.

 

e)Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a corelat aspectele prezentate in PAS, PM si a stability modalitatile de imbunatatire a performantelor prin planurile de imbunatatire periodice elaborate annual si monitorizate trimestrial. CEAC a identificat prioritatile si a stability planuri de actiune actiune si de imbunatatire pentru realizarea unei monitorizari riguroase. Dupa fiecare raportare s-a realizat planul de imbunatatire conform politicii stabilite de comisie si s-a evaluat punerea in practica a acestuia. Elaborare programelor de actiune s-a realizat prin identificarea punctelor slabe si actualizarea celor care nu au fost imbunatatite.

 

  Indicatorii de performanta si standardele de referinta externa au reprezentat baza de elaborare, desfasurare si monitorizare a programelor de invatare si serviciilor.

 

4.Alte actiuni punctuale intreprinse de CEAC:

 

  Personalizarea fiselor de responsabilitati pentru fiecare compartiment si comisie in parte pentru a eficientiza  gradul de implementare a masurilor propuse de CEAC.

 

  Personalizarea fiselor postului in cadrul CEAC,in functie de specificul activitatilor derulate de fiecare comisie .

 

  Stabilirea unui plan de actiune privind evaluarea curenta si sumativa, tinandu-se cont de criteriile standard de evaluare elaborate conform programei scolare in vigoare, care sa permita o evaluare dupa aceleasi criteria indifferent de nivelul clasei.

 

  Stabilirea unui program de pregatire si recuperare a elevilor cu problem la invatatura in vederea sustinerii examenului de Evaluare Nationala.

 

  Aplicarea si valorificarea unui chestionar de identificare al gradului de multumire al parintilor cu privire la serviciile oferite de scoala.

 

  Aplicarea si valorificarea unui chestionar aplicat elevilor cu privire la gradul de multumire vis-à-vis de serviciile oferite de scoala.

 

  Verificarea portofoliilor cadrelor didactice si elaborarea unor propuneri de imbunatatire a acestora prin intensificarea procesului de colectare a dovezilor si a surselor acestora. Realizarea de modele de astfel de portofolii.

 

  Centralizarea exemplelor de buna practica si popularizarea acestora in cadrul colectivului .

 

  Colaborarea la realizarea ROI in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

  Desfasurarea de sedinte de lucru la nivelul catedrelor cu privire la invatare centrata pe elev  si a orelor demonstrative la nivel de catedre pentru prezentarea exemplelor de buna practica .

 

  Realizarea de sedinte de lucru in vederea sprijinirii cadrelor didactice in vederea elaborarii si implementarii programelor de invatare , de performanta sau de remediere.

 

  Evaluarea standardizata a progresului scolar al elevilor pe baza formularelor , a fiselor de progres si a altor instrumente de evaluare si centralizare a datelor privind progresul scolar la nivelul scolii.

 

5.Noi puncte de actiune-propuneri , pentru anul scolar 2013-2014

 

  Derularea unor programe de promovare, implementare si monitorizare a aspectelor legate de cultura calitatii in randul cadrelor didactice.

 

  Identificarea procedurilor- cheie in CEAC si eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor in sistemul calitatii, simplificarea pasilor si flexibilizarea acestora, astfel incat sa se creeze un echilibru intre decizia centralizata si cea autonoma.

 

  Redefinirea principiilor si a strategiilor de management pe fiecare compartiment; propunerea unor programe si training-uri avand ca scop constientizarea importantei autoevaluarii ,a managementului documentelor de interes general si,mai ales,a implementarii programelor de imbunatatire ce rezulta din monitorizarile periodice.

 

  Elaborarea si implementarea unui sistem paralel de monitorizare si diseminare a exemplelor de bune practice prin asistente si inter-asistente intre catedre si arii curriculare (pe orizontala si pe verticala).

 

  Imbunatatirea relatiilor de lucru si de comunicare eficienta a profesorilor cu elevii, cu alti profesori ,cu conducerea scolii precum si cu alti membri ai personalului; dezvoltarea spiritului competitional prin evaluarea periodica a profesorilor, atat cu privire la sarcinile ce le revin din fisa postului cat si ca membri in alte comisii de lucru.

 

6.Dificultati intampinate-aspecte care vor face obiectul planului de imbunatatire:

 

   Rezistenta la schimbare , ritmul lent de adaptare al corpului profesoral la solutiile inovatoare , constructive pe linia cresterii calitatii actului didactic.

 

    Ineficienta unor procedure actuale ,fapt ce pericliteaza respectarea coerenta a pasilor si colectarea eficienta a dovezilor.

 

    Lipsa de comunicare reala intre cadrele didactice si transformarea spiritului de echipa in egoism.

 

   Centralizarea sporadica a informatiilor provenite atat din mediul intern cat si din cel extern.

 

   Sistem de delegare al sarcinilor defectuos- responsabilitati si cerinte definite ambiguu sau delegate impropriu.

 

   Nu toate echipamentele si aparaturile modern sunt folosite de catre profesori

 

   Desi au urmat cursuri de formare nu toti profesorii utilizeaza notiunile insusite in comunicare cu elevii.

 

   Programele de invatare nu beneficiza mereu de modalitati de evaluare formative eficace.

 

   Nu toate activitatile de invatare au fost proiectate astfel incat sa fie orientate pe invatarea centrata pe elev, invatarea in cadrul unui grup sau invatarea in diferite contexte.

 

    Nu exista inca un process systematic al circulatiei documentelor intre diferite sectoare sau de la emitent la departamentele interesate de acestea.

 

 

 

 

 

 

 

      DIRECTOR,

 

Prof. Hromei Neculai

 

                                                        RESPONSABIL  CEAC

 

                                                       Prof. Vornicu Liliana

 

Comunicate de presă

www.edu.ro :: Comunicate de presă

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Copyright © 2016. Scoala Avrameni. Dezvoltat de OTI Computers - magazin online IT

S5 Box

login

S5 Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.